fbpx

Eksport list płac z Enova365 do programu Symfonia

Enova posiada dodatek Eksporty Dekretów List Płac, który ma gotowy szablon do eksportu list płac do Symfonii. W uproszczeniu działa to tak, że zatwierdzamy listę płac, następnie ją predekretujemy w Enovie.

W tym celu trzeba ustawić schemat księgowania tak, aby dekret zawierał konta i kwoty które będą zaksięgowane w programie Symfonia.

Następnie wykonujemy eksport dokumentów ewidencji List płac do pliku txt.

Poniżej linki do przykładowej listy płac w pliku pdf i jej odzwierciedlenie w pliku txt. 

Pełna lista płac.pdf    Plik eksportu.txt

W Symfonii należy wykonać konfigurację jak poniżej.

 

Konfiguracja programu Symfonia do importu list płac z programu Enova365
  • Nazwa – nazwa profilu importu, dowolna
  • Katalog – katalog na dysku komputera, w którym umieszczono plik eksportu z enova365
  • Maska danych – należy wybrać maskę *.txt
  • Szablon – należy wskazać szablon o nazwie hmffk.AMS
  • Katalog archiwum – należy podać katalog, do którego zostanie przeniesiona paczka z dekretami po imporcie
  • Katalog danych zwrotnych – można pozostawić pusty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.