fbpx

Deklaracja Intrastat i dokumenty jej dotyczące, zmiany zatwierdzonych dokumentów Intrastat

Deklaracja Intrastat

System enova365 umożliwia tworzenie deklaracji Intrastat na podstawie utworzonych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych, a następnie zapisanie jej w formie pliku XML zgodnego z wymogami specyfikacji systemu zgłoszeń elektronicznych.

Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa – Intrastat wywóz

Obowiązek składania deklaracji Intrastat dotyczy importu jak i eksportu towarów na terenie Unii Europejskiej, w kwestii obowiązkowości składania deklaracji – istnieją progi kwotowe, które to regulują.

W systemie enova365, w przypadku wystawiania dokumentu sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego, będziemy wystawiać dokument FD – Faktura dostawy:

Stwórzmy więc przykładowy dokument FD dla kontrahenta z Niemiec:

Zaznaczając pozycję i klikając przycisk Otwórz wyświetli się okno z informacjami dotyczącymi wybranej pozycji. Przechodząc na zakładkę UE mamy dostępne informacje, m.in. kraj przeznaczenia i pochodzenia towaru. Te informacje możemy jeszcze edytować przed zapisaniem dokumentu faktury. 

Dane te są kopiowane z kartoteki towaru. Najlepiej przed wystawianiem dokumentów wewnątrzwspólnotowych uzupełnić właściwe pola:

Drugim elementem są dane które należy uzupełnić na kartotece kontrahenta:

Po uzupełnieniu danych na dokumencie FD, możemy go zatwierdzić i zamknąć okno. Tak przygotowany dokument można już zobaczyć w deklaracji. Dla dokumentu sprzedaży będziemy wystawiać deklarację Intrastat wywóz, tworzymy ją w module Handel > Deklaracje > INTRASTAT Wywóz.

Po kliknięciu w przycisk Nowy(INTRASTAT Wywóz) wyświetli się okno z Urzędem celnym, wymagane jest jego uzupełnienie. 

Następnie, po wybraniu Urzędu celnego pojawi się okno dokumentu INTRASTAT Wywóz. Wybieramy miesiąc za jaki składana będzie deklaracja, a następnie klikamy guzik Przelicz. W tym momencie w polu o nazwie Deklaracja system wyliczy wartość fakturową w PLN oraz wartość statystyczną w PLN:

Na zakładce Pozycje możemy zobaczyć podgląd wszystkich dokumentów, jakie wchodzą w skład deklaracji Intrastat.

W standardowej konfiguracji programu deklaracja Intrastat jest liczona na podstawie dokumentów typu Faktura Sprzedaży. Można jednak program skonfigurować tak, żeby do tej deklaracji wchodziły dokumenty WZ (wydania magazynowego). Jest to istotne dla firm, w których jest obieg dokumentów zaczynający się od wydań magazynowych. 

Zakup wewnątrzwspólnotowy – Intrastat przywóz

Analogicznie do deklaracji Intrastat wywóz można utworzyć deklarację przywozową. W module Handel w folderze Faktury zakupu tworzymy za pomocą przycisku Nowy(ZK – Zakup) dokument ZKUE – Zakup z UE.

Następnie po zatwierdzeniu wprowadzonego dokumentu ZKUE możemy przejść do wystawienia deklaracji Intrastat przywóz. Proces ten przebiega w ten sam sposób co w przypadku deklaracji Intrastat wywóz .

Aktualizacja danych do Intrastatu

Zdarza się, że dokumenty wchodzące do Intrastatu są już zatwierdzone, a potrzebujemy zmienić niektóre parametry. Należy na kartotece towaru lub kontrahenta poprawić dane, po czym na poprawianym dokumencie w menu Czynności wywołać funkcję Aktualizuj dane dla Intrastatu.

Uwaga. Funkcjonalność działa wyłącznie dla tych dokumentów, których definicje są określone jako uwzględniane w deklaracji.

Przykładowo, w wystawionym przez nas dokumencie FD chcemy dokonać zmian w kodzie CN, kraju pochodzenia towaru oraz w jego masie. 

Aby dokonać aktualizacji, po zmianie danych w kartotece towaru, otwieramy ten dokument i z menu wybieramy Czynności/Aktualizuj dane dla Intrastatu. 

Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym zaznaczamy pozycje podlegające aktualizacji: 

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK dane zostaną zaktualizowane. Można to ewentualnie sprawdzić otwierając pozycję dokumentu/zakładka UE. 

Następnie należy przeliczyć ponownie deklarację Intrastat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.