Koszty pojazdów w 2019 r. Książka Przychodów i Rozchodów

Od 2019 roku od faktur dotyczących pojazdów nie można odliczyć 100% kosztów, a jedynie 75%. Nie dotyczy to wszystkich faktur, ale jednak większości. Jak przeprowadzić te operacje w programie Enova? Poniżej kilka metod, które można wykorzystać. Poniższe opracowanie dotyczy wersji 15.2.

W książce przychodów i rozchodów najprostszą metodą jest wpisać ręcznie kwotę 75% wartości do odliczenia na fakturze zakupu. Na zakładce KPIR w w polu 13. Pozostałe koszty wpisujemy odpowiednią wartość. Dla faktury na 100PLN netto, gdzie 50% VAT jest do zaliczenia w koszty, podstawą kosztów jest 111,50PLN. Z tej kwoty wyliczamy 75%, wartość wynosi 83,63 PLN:

Standardowo program Enova nie pozwala na wpisanie kwoty różnej od podstawy kosztów. Żeby to umożliwić, należy ustawić w konfiguracji weryfikację jako Ostrzeżenie lub Informacja:

Aby uprościć ten mechanizm, zrobiliśmy narzędzie, które automatycznie wylicza tę wartość. Na formatce zakupów jest guzik, który automatycznie tworzy zapis w KPiR w kolumnie 13. Jest to task, który należy zainstalować w bazie danych. Opis instalacji tasków jest tutaj.

Dodaj komentarz