Koszty pojazdów w 2019 r. – Księga Handlowa


KH

W Księdze Handlowej podział zakupu na stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania przychodów na kilka sposobów:

  • Przeksięgowanie na koniec okresu za pomocą specjalnego PK 25% wszystkich zapisów dotyczących pojazdów;
  • Wprowadzania ręcznego zapisów w każdym dekrecie na konta KUP i NKUP;
  • Ustawienia schematów księgowania dla odpowiednich rejestrów;
  • Wykorzystania guzika jak dla KPiR do generowania opisów analitycznych.

Pierwsze dwie opcje są dość oczywiste, więc zajmiemy się kolejnymi.

Ustawienia schematów księgowania

Jeżeli wszystkie faktury w danym rejestrze zakupu mają być podzielone na 75% i 25%, to w schemacie księgowania tworzymy dwie pozycje – księgowanie na konto KUP i NKUP:

Następnie przestawiamy tryb edycji obu pozycji na Zaawansowany i w polu kwota wpisujemy formułę: 

Oczywiście dla kwoty NKUP wpisujemy 0.25, a nie 0.75.

Guzik generujący opis analityczny

Jeśli schemat księgowania wykorzystuje księgowanie wg opisu analitycznego, to najlepiej jest ustawić taki opis przed księgowaniem. Do tego utworzyliśmy guzik który to wykonuje. Do działania należy zainstalować task i cechę. Opis instalacji cech i tasków jest tutaj

W konfiguracji programu programu należy wyciągnąć cechy KontoNkupPojazdyMateriały, KontoNkupPojazdyUsługi, KontoNkup490 i uzupełnić:

Cechy oznaczają konto NSKUP odpowiednio dla kont kosztów materiałów i usług dla syntetyk 401 i 402. Jeśli koszty pojazdów miałyby być księgowane na inne konta syntetyczne, trzeba dopisać cechy i rozszerzyć guzik dzielący opis analityczny. Jeżeli mamy wszystkie koszty na jednej syntetyce, wypełniamy tylko jedną cechę.

KontoNkup490 służy do podziału kwoty na koncie 490, jeśli jest równoległe księgowanie na konta 5. Jeśli jest to niepotrzebne, zostawiamy tę cechę pustą. 

Następnie dokument wprowadzamy tak jak dotychczas, wpisując opis analityczny. Po wciśnięciu guzika program odejmuje 25% kwoty i tworzy drugi zapis na konto NKUP:

Podczas generowania drugiego opisu analitycznego są kopiowane pola Wymiar i CentrumKosztów. Jeśli jest więcej niż jeden pierwotny opis analityczny, to jest tworzone tyle dodatkowych opisów ile jest pierwotnych:

Dodaj komentarz