fbpx

Edycja raportu przed wydrukowaniem w REPX

W programie Enova od 2018 roku zmieniono system raportowania na nowocześniejszy. Ma on wiele zalet, m.in. możliwość wysyłki dokumentu mailem, zapis do pliku w formacie xls i innych, lepsze formatowanie itd.

W starej wersji raportów był w parametrach wydruku opcję ‚Edytuj raport przed wydrukowaniem’, co pozwalało zmienić/poprawić wydruk przed wysyłką na drukarkę.

W nowym systemie REPX nie ma tej opcji, ale można ten problem łatwo obejść. Należy wykonać wydruk i wyeksportować do pliku w formacie DOCX jak na poniższym zrzucie ekranu:

Przy eksporcie należy zaznaczyć opcję ‚Table layout’, co pozwoli przenieść układ tabel.

Taki wydruk można dowolnie edytować w programie Microsoft Word, Libre Office lub dowolnym innym edytorze odczytującym format DOCX.

Dodaj komentarz