fbpx

RMK – raty o różnej wysokości

W programie Enova koszt zakupu można podzielić na wiele rat za pomocą mechanizmu RMK. Należy ustawić na ile rat należy podzielić kwotę, można również wpisać kwotę miesięczną odpisu. Natomiast są to zawsze równe kwoty.

Co zrobić jeśli co miesiąc ma być inna kwota? Spotkałem się z takim przypadkiem. Faktura za reklamę radiową była opłacona z góry, ale miesięczny odpis był uzależniony od tego ile razy została reklama wyemitowana. Tę informację księgowość otrzymywała co miesiąc od nadawcy radiowego.

Oczywiście można taką operację wykonać tworząc co miesiąc dokument PK i ręcznie tworząc dekret. Ale można to zrobić jak poniżej.

Tworzymy koszt RMK i ustawiamy odpis kwotowy na jakąś charakterystyczną kwotę, np. 1 złoty:

Co miesiąc naliczamy koszty RMK. Na dokumencie nalicza nam się odpis w wysokości 1 PLN:

Należy tę pozycję otworzyć i zmienić status na ‚Ręczny’.

W takim przypadku pola Wartość bilansowa i Wartość podatkowa są edytowalne.

Uwaga. Przy modyfikacji ręcznej program nie sprawdza, czy nie przekroczyliśmy kwoty zakupu RMK. Należy to sprawdzić przed wprowadzeniem poprawek. Można to zrobić wyciągając na listę pozycji tego dokumentu pole Koszt.Workers.WartosciKosztuRMK.DoRozliczeniaBilansowo
lub
Koszt.Workers.WartosciKosztuRMK.DoRozliczeniaPodatkowo.

Trzeba pamiętać, że kwota jest pomniejszona też o bieżący odpis – w tym przypadku o 1 PLN.

Oczywiście można też sprawdzić na samym koszcie, na zakładce Obroty. Trzeba odjąć od kwoty zakupu dotychczasowe odpisy:

Natomiast jeszcze prościej jest wyciągnąć odpowiednie pola na zakładkę cechy:

Dodaj komentarz