fbpx

Sumowanie w zestawieniach księgowych

Standardowym ustawieniem dla zestawień księgowych w programie Enova jest wyliczanie pozycji nadrzędnych poprzez sumowanie podrzędnych. Czyli jeśli pozycja A składa się z podpozycji A.I i A.II, to jeśli mają zaznaczony parametr Sumowanie, to pozycja A wyliczy się automatycznie.

Jednak nie zawsze chcemy żeby to w te sposób działało. W bilansie pojawiają się wiersze z formułą W tym:

To oznacza, że pozycje B.III.1 i B.III.1.1 powinny być wyliczone osobno, pomimo tego że ta druga pozycja jest podrzędna do pierwszej.

Żeby to wykonać, należy w konfiguracji włączyć parametr Licz wartość pozycji z wyrażenia, a nie z sumy subpozycji:\

Jednak w takim wypadku trzeba wpisywać wyrażenie dla każdej pozycji na definicji zestawienia księgowego. W powyższym wypadku powinno wyglądać to tak:

Dla ułatwienia wyciągnąłem kolumnę Wyrazenie na listę – dzięki temu można łatwo przeglądać formuły i kopiować je między wierszami za pomocą Ctrl+C/Ctrl+V.

Oczywiście powyższe konta są przykładowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.