Wprowadzanie ręczne wyniku zestawienia księgowego

Zestawienia księgowe służą do wyliczania danych za pomocą formuł, które wprowadzamy w odpowiednie pozycje. Niemniej jednak czasem trzeba wprowadzić wartości, które są wyliczone ręcznie, poza programem.

Enova od wersji 15.3 pozwala na edycję utworzonego wyniku zestawienia. Robi się to następująco:

Na liście definicji zestawień księgowych w filtrze nad listą wybieramy odpowiedni okres, dla którego chcemy policzyć zestawienie. Następnie wskazujemy zestawienie i klikamy guzik Oblicz. Pojawia się nam zestawienie, które powinno zawierać wyliczone formułami wartości.

Po obliczeniu należy zaznaczyć checkbox Zapisz wynik i zapisać skrótem klawiszowym Ctrl+S:

Następnie wybieramy w menu Czynności\Włącz tryb korekty ręcznej.

W tym momencie możemy wprowadzać dowolne wartości w komórki zestawienia. Te komórki będą zaznaczone na czerwono.

Należy pamiętać, że jest to wynik i komórki nie sumują się w górę, tak jak to się dzieje przy wyliczaniu zestawienia na podstawie formuł. Zatem trzeba wypełnić wszystkie komórki, łącznie z tymi które sumują wartości.

Można ten problem obejść, przygotowując zestawienie w excelu i wklejając je z powrotem do wyniku zestawienia. Robimy to następująco:

Zaznaczamy wszystkie pozycje zestawienia, klikamy prawym klawiszem myszy i eksportujemy do programu excel, zachowując nazwy żródła danych:

Następnie w Excelu robimy odpowiednie sumowania dla komórek. Można również te pola zasilić z zestawień, które robiliśmy wcześniej w programie Excel.

Po uzupełnieniu wszystkich pól zaznaczamy komórki razem z nagłówkami i kopiujemy do schowka (np. skrótem Ctrl+C). W programie Enova wciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy Wklej – pola zostaną uzupełnione:

Zasadniczo korygowanie wyników zestawień było pomyślane jako narzędzie awaryjne, do poprawki niektórych pól. Ale dzięki mechanizmom Enovy można całe zestawienie wyliczyć w Excelu, a następnie wkleić do wyniku zestawienia. Oczywiście trzeba pamiętać, aby była zachowana dokładna struktura, zgodna z plikami XSD ministerstwa.

Dodaj komentarz