fbpx

Wprowadzanie ręczne wyniku zestawienia księgowego

Zestawienia księgowe służą do wyliczania danych za pomocą formuł, które wprowadzamy w odpowiednie pozycje. Niemniej jednak czasem trzeba wprowadzić wartości, które są wyliczone ręcznie, poza programem.

Enova od wersji 15.3 pozwala na edycję utworzonego wyniku zestawienia. Robi się to następująco.

  1. Na liście definicji zestawień księgowych w filtrze nad listą wybieramy odpowiedni okres, dla którego chcemy policzyć zestawienie. Następnie wskazujemy zestawienie i klikamy guzik Oblicz. Pojawia się nam zestawienie, które powinno zawierać wyliczone formułami wartości.
  2. Po obliczeniu należy zaznaczyć checkbox Zapisz wynik i zapisać skrótem klawiszowym Ctrl+S:

Następnie wybieramy w menu Czynności\Włącz tryb korekty ręcznej.

W tym momencie możemy wprowadzać dowolne wartości w komórki zestawienia. Te komórki będą zaznaczone na czerwono.

Należy pamiętać, że jest to wynik i komórki nie sumują się w górę, tak jak to się dzieje przy wyliczaniu zestawienia na podstawie formuł. Zatem trzeba wypełnić wszystkie komórki, łącznie z tymi które sumują wartości.

Można ten problem obejść, przygotowując zestawienie w excelu i wklejając je z powrotem do wyniku zestawienia. Robimy to następująco:

Zaznaczamy wszystkie pozycje zestawienia, klikamy prawym klawiszem myszy i eksportujemy do programu excel, zachowując nazwy żródła danych:

Następnie w Excelu robimy odpowiednie sumowania dla komórek. Można również te pola zasilić z zestawień, które robiliśmy wcześniej w programie Excel.

Po uzupełnieniu wszystkich pól zaznaczamy komórki razem z nagłówkami i kopiujemy do schowka (np. skrótem Ctrl+C). W programie Enova wciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy Wklej – pola zostaną uzupełnione:

Zasadniczo korygowanie wyników zestawień było pomyślane jako narzędzie awaryjne, do poprawki niektórych pól. Ale dzięki mechanizmom Enovy można całe zestawienie wyliczyć w Excelu, a następnie wkleić do wyniku zestawienia. Oczywiście trzeba pamiętać, aby była zachowana dokładna struktura, zgodna z plikami XSD ministerstwa.

Uwaga 1.

Jeżeli nie możemy edytować zapisanego zestawienia pomimo tego że jest włączony tryb edycji ręcznej, to należy przywrócić standardowe ustawienia listy.

Uwaga 2.

Do eksportu i ponownego importu wystarczą poniższe kolumny:

Uwaga 3.

Jeżeli podczas importu pojawia się błąd „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.”, to najprawdopodobniej w kolumnie Numer jest pusta komórka:

Dlatego warto eksportować i importować dane bez tej kolumny, tak jak to jest opisane w Uwadze 2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.