fbpx

Rejestr czynnych płatników VAT – biała lista

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła wykaz podatników VAT potocznie zwany „białą listą”. Konsekwencje zapłaty na konto niezgłoszone do rejestru podatników VAT są surowe – zatem trzeba tego bardzo pilnować. Obowiązek zapłat na rachunek zgłoszony do rejestru jest od 01.01.2020, niemniej już teraz trzeba się do tego przygotować.

Program Enova365 od wersji 1908 został przystosowany do obsługi tej listy. Program łączy się do KAS i sprawdza zarówno status VAT kontrahenta, jak i rejestrację jego rachunku bankowego. Żeby wykorzystać w pełni funkcjonalność programu, należy wprowadzić konta bankowe dostawców na kartoteki kontrahentów oraz generować przelewy z listy rozrachunków lub płatności. Poniżej krótka instrukcja, jak należy wykorzystać możliwości programu Enova365.

Lista kontrahentów

Konfiguracja sprowadza się do włączenia jednego parametru. Wchodzimy w menu Narzędzia\Opcje, wybieramy zakładkę Kontrahenci i urzędy\Ogólne i przełączamy parametr Wykaz podatników VAT na „Wykaz podatników VAT (biała lista)”:

To powoduje, że wywołanie czynności Status w bazie VAT MF na liście kontrahentów sprawdza nie tylko w bazie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, ale również sprawdza jego konta bankowe. Raport jest zapisywany w logu. Oczywiście zarówno na kartotece kontrahenta jak i na kartotece jego rachunku bankowego jest informacja o statusie w bazach ministerstwa:

Warto dodać, że pojawiła się również czynność sprawdzenia statusu VAT na wskazany dzień. Jest to funkcja również wywoływana z menu Czynności.

Lista przelewów

Z kolei dla przelewów można ustawić, czy przelew ma być weryfikowany od wskazanej kwoty i czy ma być blokowana wysyłka przelewu w takim wypadku. Ustawia się to w Narzędzia\Opcje zakładka Ewidencja ŚP\Przelewy:

Na liście przelewów również jest dostępna czynność Sprawdź rachunek w bazie VAT MF, która zweryfikuje przelewy przed wysłaniem.

Jeżeli w konfiguracji ustawimy parametr Weryfikacja rachunków bankowych … na „Ostrzeżenie”, to od 01.01.2020 program nie pozwoli na eksport przelewu, którego wartość przekracza wskazaną kwotę, a konto bankowe jest niezweryfikowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.