fbpx
Blog o enova365

Bilansowanie dekretu

Jak szybko dopisać kolejny zapis na dekrecie który zbilansuje dotychczasowe wpisy. Szybki trick.

Kopiowanie planu kont pomiędzy okresami rachunkowymi

Kopiowanie planu kont pomiędzy okresami rachunkowymi

W programie Enova po założeniu nowego okresu obrachunkowego można skopiować plan kont z poprzedniego. Ale nie zawsze jest to możliwe...

Koszty pojazdów w 2019 r. – Księga Handlowa

Koszty pojazdów w 2019 r. – Księga Handlowa

KH W Księdze Handlowej podział zakupu na stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania przychodów na kilka sposobów: Przeksięgowanie na koniec okresu...

Koszty pojazdów w 2019 r. Książka Przychodów i Rozchodów

Koszty pojazdów w 2019 r. Książka Przychodów i Rozchodów

Od 2019 roku od faktur dotyczących pojazdów nie można odliczyć 100% kosztów, a jedynie 75%. Nie dotyczy to wszystkich faktur,...

Ustawienie różnych rachunków bankowych na dokumentach

Ustawienie różnych rachunków bankowych na dokumentach

Na dokumentach w programie Enova jest lista płatności. Oznacza to, że każda faktura zakupu, sprzedaży czy dokument ewidencji może mieć...

Filtrowanie list za pomocą wyrażeń regularnych

Filtrowanie list za pomocą wyrażeń regularnych

Wyszukiwanie i filtrowanie list Jednym z większych atutów programu Enova365 jest możliwość wyszukiwania i filtrowania list. Wyszukiwanie wywołujemy ustawiając kursor...

Banki obsługiwane przez moduł Wyciągi Bankowe

Lista banków, z których można importować wyciągi bankowe.

Eksport wyciągów z mBanku i import do Enova

Jak wyeksportować wyciągi z mBanku i zaimportować je do Enovy.

Deklaracja Z-3

Deklaracja Z-3

Skąd wydrukować raport ZUS Z-3? Raport ZUS Z-3 jest dostępny pod drukarką w otwartej nieobecności ZUS czyli należy wejść na Kartotekę...

Zaświadczenia o zarobkach

Zaświadczenia o zarobkach

Małe a cieszy Czasami okazuje się, że stosunkowo nieduża ilość pracy informatyka może przynieść duże oszczędności czasu pracownikom firmy. Ostatnio...