fbpx

Zestawienie księgowe według cechy

Funkcje obrotów kont

W Enovej można robić zestawienia księgowe, odwołując się do obrotów lub sald konta. Każdą pozycję zestawienia definiujemy, wpisując (lub lepiej – wyklikując prawym klawiszem myszy) formuły. Na przykład w Rachunku Zysków i Strat – wariant porównawczy, pozycję Przychody finansowe inne można zdefiniować jako sumę kont 752 i 753-01:

Niemniej zdarza się, że nie wszystkie zapisy z danego konta chcemy ująć w zestawieniu. Na przykład jeśli na jednym koncie 401 mamy zapisy dotyczące pojazdów osobowych oraz zakup innych materiałów, a chcemy na zestawieniu ująć to w osobnych pozycjach, to nie można tego wykonać za pomocą standardowych funkcji zestawień ObrotyWn, ObrotyMa, itd.

Funkcje zapisów

Niemniej jednak można wykorzystać funkcje zapisów na kontach. Są to funkcje ZapisyWn, ZapisyMa. O ile funkcje kont pobierają dane z obrotów na kontach, to funkcje zapisów pobierają dane z poszczególnych zapisów na tych kontach. Czyli np. ZapisyWn(„401*”) zwróci dokładnie tę samą wartość co ObrotyWn(„401”).

Proszę zwrócić uwagę na to, że funkcja ZapisyWn musi mieć parametr 401* – to oznacza, że ma pobrać dane ze wszystkich analityk tego konta. Alternatywą jest wpisanie dokładnie konta analitycznego, na którym są zapisy – na przykład 401-01.

Funkcje zapisów z cechą

Natomiast funkcje zapisów mają możliwość pobierania tylko niektórych pozycji dekretów – robi się to za pomocą cechy na zapisie. Musi to być cecha tekstowa lub referencyjna na pozycji dekretu. Również musi to być cecha zapisywana w bazie – nie wyliczana za pomocą algorytmu.

W powyższym przykładzie możemy sobie wyobrazić następującą konfigurację programu:

Na opisie analitycznym dokumentu ewidencji i na zapisie księgowym tworzymy cechy Pojazd, które pobierają listę pojazdów zdefiniowanych w systemie. Podczas wprowadzania dokumentu ewidencji ustawiamy tę cechę na opisie analitycznym:

W schemacie księgowań ustawiamy kopiowanie cechy na zapis księgowy:

Po predekretacji dokumentu na pozycjach kont 4 i 5 są skopiowane cechy Pojazd:

Na obrotach konta 401-01 wygląda to tak:

Zestawienie księgowe

W zestawieniu księgowym zdefiniujemy pozycję wyklikując ją prawym klawiszem myszy w ten sposób:

W postaci wyrażenia wygląda to tak: ZapisyWn(„401-01″,”Pojazd”,”1″), a oznacza że do zestawienia będą brane wszystkie zapisy, które dotyczą pojazdu o numerze rejestracyjnym KMY 7373.

Oczywiście jeśli chcemy żeby w zestawieniu pojawiły się wszystkie zapisy, gdzie jest jakikolwiek pojazd, to robimy to tak jak poniżej:

W postaci tekstowej jest zapisane tak: ZapisyWn(„401-01″,”Pojazd”,””,false).

Poniżej zostało wykonane przykładowe zestawienie, gdzie obroty konta 401-01 zostały podzielone na te dotyczące pojazdów i pozostałe.

Wynik takiego zestawienia jest następujący:

Warto wspomnieć, że jeśli klikniemy na wyliczone pole, to poniżej pojawia się informacja w jaki sposób zostało wyliczone. Jest to przydatne przy testowaniu zestawienia. 

Analizy MsExcel

Większość funkcji zestawień, które są dostępne w programie Enova365, działają również w dodatku do Excela. Przykładowo funkcję zapisów można wywołać tak:

Podsumowanie

Warto zapoznać się z funkcjonalnością zarówno zestawień w Enovej, jak i modułu Analizy MsExcel. Można wykorzystać je do różnych celów – a nie tylko do obowiązkowej sprawozdawczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.