fbpx

Przenoszenie kont grup 4 i 7 na wynik cz. 2

O mechanizmach przenoszenia obrotów kont kosztowych i przychodowych pisałem tutaj. Poniżej opisuję ciekawą funkcjonalność wprowadzoną do programu od wersji 2001. 

Dekrety zamknięcia

Zostały wprowadzone tzw. dekrety zamknięcia. Są to zwykłe dekrety, ale można na nich ustawić taki znacznik:

To pozwala odróżnić je od zwykłych dekretów. Na obrotówce jest specjalny filtr do włączenia/wyłączenia takich zapisów:

Filtr Uwzględniać dekrety zamknięcia znajduje się również na listach Dziennik/Dekrety i Dziennik/Zapisy.
Na liście zapisów warto zrobić osobną listę z tymi dekretami: 

Do czego można wykorzystać takie dekrety? Jeśli co miesiąc przeksięgowujemy np. koszty produkcji na koszt własny sprzedaży, to możemy zrobić za pomocą takich dekretów. Ale ponieważ w tym samym dniu są również inne zapisy na koncie kosztów produkcji, nie można było ich odróżnić. Zwłaszcza na obrotówce po przeksięgowaniu saldo na koncie kosztów produkcji wynosiło zero.

Podobnie na koniec roku po przeksięgowaniu kosztów i przychodów na wynik saldo wynosiło zero. Zatem nie można było w prosty sposób sprawdzić, jak wyglądało saldo przed przeksięgowaniem.

Dekrety zamknięcia w zestawieniach księgowych

W aktualnych wersjach w zestawieniach księgowych nie można pominąć tych dekretów – zawsze tworzy się zestawienie ze wszystkimi dekretami. Ale można to w łatwy sposób obejść.

Importujemy do Enovy cechę DekretZamknięcia na zapisie księgowym. Do pobrania tutaj.

Następnie na pozycji zestawienia księgowego wprowadzamy zapis w takiej postaci:

To pozwala na wykonanie zestawienia bez dekretów zamknięcia. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.