Kopiowanie planu kont między okresami obrachunkowymi

W programie Enova po założeniu nowego okresu obrachunkowego można skopiować plan kont z poprzedniego. Ale nie zawsze jest to możliwe – czasem trzeba przenieść plan kont do innej bazy, lub w poprzednim roku obrachunkowym jest książka przychodów i rozchodów.

Do tego celu trzeba wykorzystać kopiowanie ustawień poprzez plik XML. W naszym przykładzie będziemy eksportować dane konfiguracyjne z 2018 do 2020 roku. 

W Konfiguracja\Księgowość\Okresy obrachunkowe wybieramy okres z którego chcemy skopiować dane. Wybieramy Czynności\Eksportuj dane księgowe:

Wybieramy które elementy chcemy skopiować – z reguły są to wszystkie opcje. Następnie zapisujemy to do pliku.

Minimalny zakres danych konieczny do przeniesienia to Okres obrachunkowy i Konta. Warto przenieść Schematy księgowe, bo są powiązane z kopiowanymi kontami. Pozostałe parametry kopiujemy w zależności od tego, jak są wykorzystywane w programie.

Następnie zakładamy nowy okres 2020. Żeby przenieść dane konfiguracyjne do tego okresu, musimy w tym pliku podmienić pole Guid ze starego okresu na nowy. Żeby znaleźć te wartości, na formatce wyciągamy widok cech i pole Guid z listy pól: 

Następnie zapisany plik otwieramy w notatniku (lub Notepad++) i podmieniamy stary Guid na nowy. To samo robimy z rokiem:

Należy również usunąć guid ze wszystkich kont. Najprościej jest to wykonać poprzez zamianę wyrażenia regularnego guid=”\w+-\w+-\w+-\w+-\w+” na puste:

Należy uważać, żeby nie usunąć wartości guid z okresu obrachunkowego!

Następnie zapisujemy ten plik i importujemy poprzez Plik\Importuj zapisy\Z pliku XML

Ta operacja kończy całą procedurę. 

Najczęściej pojawiające się błędy:

  •  Pojawia się komunikat, że „Okres 2018 już istnieje”. To oznacza, że zostały podmienione pola Guid, ale nie został podmienione pola Okres i program usiłuje zmienić nazwę okresu 2020 na 2018;
  •  W nowym okresie obrachunkowym są już założone konta. Przed importem trzeba je usunąć;
  • W nowym okresie jest zestawienie o identycznej nazwie jak w importowanym. Można zmienić nazwę zestawienia lub w parametrach eksportu odznaczyć parametr „Zestawienia księgowe”. To samo zresztą dotyczy innych parametrów: Definicje cech, Słowniki opisów, Oddziały, Centra kosztów itd. – niepotrzebne rzeczy można odznaczyć i wtedy nie są zapisywane do pliku. 

Dodaj komentarz