fbpx

Błąd przy podpisywaniu e-Sprawozdań

Przy próbie podpisania e-Sprawozdania pojawia się błąd: Signature description could not be created for the signature algorithm supplied – brak możliwości złożenia podpisu kwalifikowanego do e-Sprawozdania.

Mogą być dwie przyczyny powyższego błędu:

Próba podpisu eDeklaracji z niezgodnym algorytmem szyfrowania SHA-1 (wymagany SHA-256). Sprawdzenie algorytmu certyfikatu możliwa jest z w panelu sterowania komputera: Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Konta użytkowników: Zarządzaj certyfikatami użytkowników -> Certyfikaty – bieżący użytkownik -> Osobisty -> Certyfikaty -> zakładka Szczegóły -> algorytm podpisu.

Jeśli jest to algorytm SHA-1, należy zgłosić się do dostawcy certyfikatu w celu odnowienia podpisu kwalifikowanego. Wynika to z tego, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmianie uległ algorytm kryptograficzny SHA-1 w podpisie dokumentów elektronicznych. Obsługa algorytmu SHA1 na Bramce e-Deklaracje została zastąpiona nowym algorytmem szyfrowania SHA-256. Zmiany wprowadzono na mocy wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2018, art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Próba podpisu certyfikatem na komputerze z nieaktualną wersją .NET Framework wynika z braku aktualizacji systemu Windows (wymagana wersja obsługująca algorytm szyfrowania SHA-256 to 4.6.2, obecnie aktualna wersja: 4.7.2) Sprawdzenie wersji Framework’a możliwa jest z poziomu Edytor rejestru (regedit.exe)-> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4.

W takim wypadku należy zaktualizować system Windows lub zainstalować ręcznie najnowszą wersję .NET Framework 4.7.2 dostępną na stronach Microsoftu.

Uwaga. Na systemie operacyjnym Windows XP nie można zainstalować .NET Framework w tej wersji. Zatem podpis należy przeprowadzić na komputerze z systemem co najmniej Windows 7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.