fbpx

Dokumenty dwuwalutowe

Coraz częściej obserwujemy rosnące zainteresowanie kontrahentów korzystaniem z dokumentów dwuwalutowych. Co to właściwie oznacza? Chodzi o fakturę, w której kwota netto jest wyrażona w euro, natomiast płatność VAT odbywa się w złotówkach. Tego typu rozwiązanie przynosi wiele korzyści, umożliwiając lepsze zarządzanie ryzykiem walutowym. 

Jak dokonać takiego rozgraniczenia w systemie enova365? To bardzo proste. 

Definicja dokumentu handlowego

W pierwszej kolejności należy upewnić się czy na definicji dokumentu handlowego jest zaznaczone pole Dopuszczaj płatności w różnych walutach oraz Domyślna waluta płatności jako euro

Takie pole znajdziemy Narzędzia > Opcje… > Handel > Definicje dokumentów > Wszystkie > Faktura sprzedaży a następnie zakładka Pozostałe:

Ustawienia na definicji dokumentu handlowego.
Formularz kontrahenta

Na formularzu kontrahenta, w zakładce Warunki płatności,  należy wskazać walutę euro: 

Zakładka warunki płatności.

Taka konfiguracja powoduje, że pomimo tego że kontrahent jest krajowy – program będzie proponował wystawienie dokumentu FV z walutą EUR.

Wystawianie dokumentu dwuwalutowego

Przed wystawieniem faktury, należy pamiętać o pobraniu aktualnych kursów walut. Taką czynność wykonamy poprzez wybranie na pasku menu Narzędzia, a następnie Import kursów średnich NBP i EBC…

Wystawiamy fakturę w zwykły sposób, po czym przechodzimy na zakładkę płatności i zaznaczamy tę płatność. W menu wybieramy Czynności > Podziel płatność:

Podziel płatność.

Wyświetli się okno, w którym wybieramy metodę Netto + VAT i potwierdzamy wybór przyciskiem OK:

Podziel płatność.

Po zatwierdzeniu system podzieli płatność, wyróżniając kwotę netto w walucie euro, a kwotę VAT w złotówkach:

Różne waluty.

Na wydruku faktury pokazane jest to w sposób następujący:

Faktura.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.