fbpx

Wprowadzanie zapłaty w walucie na wyciągu bankowym złotówkowym

Jeżeli firma nie posiada rachunku walutowego, a czasem zdarza się, że musi zapłacić w walucie, to banki oferują taką możliwość. Zapłatę wykonujemy z konta złotówkowego, a bank wymienia ją na kwotę w walucie i taką wysyła do kontrahenta. Oczywiście robi to według swojego własnego kursu.

Jak taką operację wykonać w Enovej. O ile wprowadzenie faktury zakupowej w walucie nie stanowi problemu, to wprowadzenie kwoty w walucie na wyciąg bankowym (lub raporcie kasowym) należy przeprowadzić następująco:

Wprowadzamy nową zapłatę i jako wpisujemy kwotę dopisując walutę słownie:

Wtedy uaktywni się nam pole „W walucie ewidencji” i będziemy mogli wprowadzić kwotę w złotówkach.

Taki zapis będzie zaksięgowany na konto pozabilansowe (w walucie) i bilansowe w złotówkach, oczywiście jeśli mamy prawidłowo ustawiony schemat księgowań.

Po zaksięgowaniu dokumentów i rozliczeniu zapłaty z fakturą będzie można naliczyć różnice kursowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.