fbpx

Filtrowanie list za pomocą wyrażeń regularnych

Wyszukiwanie i filtrowanie list

Jednym z większych atutów programu Enova365 jest możliwość wyszukiwania i filtrowania list. Wyszukiwanie wywołujemy ustawiając kursor na właściwej kolumnie i wciskając skrót ctrl+F. Filtrowanie wywołujemy skrótem ctrl+shift+F.

Ostatnia opcja Tekst jest wyrażeniem regularnym pozwala programować proste warunki wybierające dane o żądanych parametrach. W tym celu wykorzystuje się typowe znaki składni wyrażeń regularnych. I tak znak ^ oznacza początek wyrażenia, $ jego koniec, pytajnik ?  jeden dowolny znak, dwa pytajniki ?? oznaczają dwa dowolne znaki, * – dowolna ilość znaków, [] – pozwala na wprowadzanie zakresów parametrów lub złożonych warunków logicznych, | – alternatywa logiczna itd. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

^P[o|ł] – tekst ma zaczynać się na literę P, a drugi znak to ‘o’ lub ‘ł’ – wyszuka ‘Pł’ i ‘Po’;

^P.[a|d] – tekst zaczyna się na literę ‘P’, drugi znak jest dowolny (kropka), trzeci znak to ‘a’ lub ‘d’ – wyszuka ‚Pra’, ‚Pla’, ‚Prd’, ‚Pid’, itp;

P….ć – wyszuka teksty na P i kończące się na ć, lecz między nimi musi być dokładnie 4 dowolne znaki (bo 4 kropki) – wyszuka ‚Płacić’, ‚Prosić’;

0{1,10} – zero w tekście występuje przynajmniej 1 raz lecz nie więcej niż 10 razy;

(^4)*(6$) – zaczyna się na 4 potem dowolna ilość znaków, na samym końcu musi być 6;

(^[3|5])*([*40|*00]$) – zaczyna się na 3 lub 5, potem dowolna ilość znaków, kończy się na 40 lub 00;

(^[a|1|2])*(a{0,4})*([*a|*0]$) – tekst zaczyna się na ‘a’ lub ‘1’ lub ‘2’, potem dowolna ilość znaków w której litera ‘a’ nie występuje w ogóle (zero razy) lub maksymalnie 4 razy, tekst kończy się na ‘a’ lub 0 (zero);

Data: 11.(04|05).2018 – data wybrana to 11.04.2018 i 11.05.2018;

Data: 1(1|2).(04|05).*((7|8)$) – daty wybrane do zamiany to 11.04, 12.04, 11.05, 12.05 roku dowolnego którego ostatnią cyfrą jest 7 lub 8.

Wyszukiwanie wg kwot działa podobnie – na listach jest to traktowane jako tekst. Trzeba tylko pamiętać, żeby zamiast kropki dziesiętnej wpisać przecinek. Wyrażenie 7*,?6 PLN wyszuka wszystkie kwoty, które zaczynają się od 7, mają dowolną ilość znaków i dowolną pierwszą cyfrę po przecinku, a druga to 6 i jest to waluta PLN.

Dodaj komentarz