fbpx

Księgowość

Zagadnienia księgowe

Sumowanie w zestawieniach księgowych

Sumowanie w zestawieniach księgowych

Standardowym ustawieniem dla zestawień księgowych w programie Enova jest wyliczanie pozycji nadrzędnych poprzez sumowanie podrzędnych. Czyli jeśli pozycja A składa...

Wprowadzanie ręczne wyniku zestawienia księgowego

Wprowadzanie ręczne wyniku zestawienia księgowego

Zestawienia księgowe służą do wyliczania danych za pomocą formuł, które wprowadzamy w odpowiednie pozycje. Niemniej jednak czasem trzeba wprowadzić wartości,...

Konfiguracja programu pod e-Sprawozdania

Konfiguracja programu pod e-Sprawozdania

Podstawową konfigurację programu do wykonania e-Sprawozdania należy zrobić w dwóch miejscach w programie. Konieczne jest uzupełnienie danych dotyczących działalności firmy....

Kopiowanie zestawień księgowych

Kopiowanie zestawień księgowych

W programie Enova można kopiować zestawienia księgowe. Na liście zestawień, w menu Czynności jest funkcja Kopiuj zestawienie.  Analogicznie, można skopiować...

Bilansowanie dekretu

Jak szybko dopisać kolejny zapis na dekrecie który zbilansuje dotychczasowe wpisy. Szybki trick.

Kopiowanie planu kont pomiędzy okresami rachunkowymi

Kopiowanie planu kont pomiędzy okresami rachunkowymi

W programie Enova po założeniu nowego okresu obrachunkowego można skopiować plan kont z poprzedniego. Ale nie zawsze jest to możliwe...

Koszty pojazdów w 2019 r. – Księga Handlowa

Koszty pojazdów w 2019 r. – Księga Handlowa

KH W Księdze Handlowej podział zakupu na stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania przychodów na kilka sposobów: Przeksięgowanie na koniec okresu...

Koszty pojazdów w 2019 r. Książka Przychodów i Rozchodów

Koszty pojazdów w 2019 r. Książka Przychodów i Rozchodów

Od 2019 roku od faktur dotyczących pojazdów nie można odliczyć 100% kosztów, a jedynie 75%. Nie dotyczy to wszystkich faktur,...

Księgowanie list płac

Księgowanie list płac

Przedmioty księgowania w schematach dla list płac Zebrałem tutaj w jednym miejscu informacje, które są przydatne przy tworzeniu schematów księgowania...

Błąd „Rozliczenie VAT(akcyzy) nie zawiera się w dozwolonym okresie (pusty)”

Błąd „Rozliczenie VAT(akcyzy) nie zawiera się w dozwolonym okresie (pusty)”

Błąd Podczas zatwierdzania dokumentu ewidencji zakupu lub sprzedaży może pojawić się taki błąd: Taki błąd jest spowodowany nieprawidłową konfiguracją w...